Privacybeleid

De toegang tot en het gebruik van de Franchise Applicant/Network Leader Matchmaking Service impliceert het verzamelen van persoonsgegevens over de toekomstige Applicant/Network Leader. Met name bij het invullen van de vragenlijst geven kandidaten informatie over zichzelf door. Hetzelfde geldt voor Netwerkhoofden wanneer zij het Informatieblad indienen. Als de betrokken persoon geen toestemming geeft voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens, krijgt hij geen toegang tot en kan hij geen gebruik maken van de dienst.

Als gegevensbeheerder is het bedrijf gevoelig voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als zodanig is het doel van dit privacybeleid om Franchiseaanvragers en Netwerkhoofden te informeren over de manier waarop hun gegevens worden verwerkt en om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de voorschriften die met name zijn vastgesteld door de Europese Verordening EU2016/679 van 27 april 2016 en de gewijzigde Wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is van toepassing op het Platform als geheel. Aangezien dit beleid moet worden bijgewerkt in overeenstemming met wettelijke bepalingen en de diensten die door het bedrijf worden aangeboden, worden aanvragers van franchise en netwerkhoofden uitgenodigd om het zo vaak mogelijk te raadplegen.

1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Op de site en andere digitale oplossingen kunnen verschillende soorten persoonsgegevens worden verzameld, met name :

  • uw naam en contactgegevens, inclusief e-mail- en postadres,
  • je functie,
  • uw telefoon- en faxnummers.

2. Waarom worden sommige van mijn gegevens verzameld?

We gebruiken je persoonlijke gegevens om je verzoeken te verwerken om je in contact te brengen met een Kandidaat/Netwerkhoofd.

3. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De verzamelde gegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, in overeenstemming met de geldende normen, voorschriften en teksten.

Niettemin mogen bepaalde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 5 van de RGPD “langer worden bewaard voor zover zij uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden”.

4. Hoe zit het met het gebruik van cookies?

Een cookie is een reeks informatie die door een server naar een bezoeker wordt gestuurd. In de vorm van een computerbestand wordt het via de browser van de bezoeker op de harde schijf geplaatst om informatie te verzamelen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Technische en strikt noodzakelijke cookies: deze cookies worden gebruikt om door de bezoeker ingevoerde informatie te registreren, om het surfgedrag van de bezoeker te volgen om de kwaliteit van de bezochte pagina’s te garanderen, om bepaalde veiligheidsmaatregelen te implementeren en om toegang te krijgen tot uw persoonlijke ruimte. Zonder deze cookies kan de site niet naar behoren functioneren.
  • Cookies voor publieksmeting en statistieken: deze cookies worden gebruikt om gegevens te verkrijgen over het gebruik van onze webpagina’s en om bepaalde technische en ergonomische aspecten te verbeteren. We gebruiken geen cookies voor publieksmeting of statistische doeleinden.
  • Advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven in de ruimtes die zijn gereserveerd op ons Platform, om het aantal keren dat advertenties worden weergegeven te tellen en om uw browser te herkennen bij toekomstige bezoeken aan ons Platform. Deze cookies kunnen door ons of onze reclamepartners worden geïnstalleerd. Ze worden gebruikt om een uniek bezoekersprofiel op te stellen.
  • Cookies voor sociale netwerken: Met cookies voor sociale netwerken kunt u de inhoud van onze site delen met andere mensen of uw mening over de inhoud van de site delen met derden. Deze cookies van derden zijn bedoeld om de interactiviteit van de site en de multimedia-inhoud te verbeteren.

Bewaarperiode cookie :

Cookies worden niet langer dan 13 maanden bewaard nadat ze voor het eerst op de terminals van bezoekers zijn geplaatst. Aan het einde van deze periode wordt een nieuwe toestemming gevraagd.

Bepaalde technische en functionele cookies zijn essentieel en vereisen geen toestemming van de gebruiker. Voor andere cookies is toestemming van de gebruiker nodig, die op elk moment kan worden ingetrokken.

U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen door uw browservoorkeuren aan te passen in uw browseropties. U kunt ook bezwaar maken tegen alle of sommige cookies door uw browservoorkeuren in te stellen in het toestemmingsformulier voor cookies.

5. Uw cookies beheren

6. Wat zijn de rechtsgronden voor het verwerken van mijn gegevens?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de van u verzamelde gegevens is het gerechtvaardigd belang dat verband houdt met onze activiteiten, in overeenstemming met de bepalingen van de RGPD.

7. Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door de afdelingen en mensen van
het bedrijf L’EXPRESS CONNECT gemachtigd om ze te verwerken, in overeenstemming met de vastgestelde doeleinden.
Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de personen waarnaar wordt verwezen voor de
om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Ze worden ook doorgestuurd naar de netwerkhoofden die
een abonnement afgesloten bij L’EXPRESS CONNECT, als onderdeel van de implementatie van hun diensten.
relatie met Kandidaten die een informatieformulier hebben ingevuld bij het aanmaken van hun account.
rekening.

8. Verlaten mijn gegevens de Europese Unie?

Bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan netwerkhoofden of personen met een referentiekader die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de GDPR, in het bijzonder als de landen een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met artikel 44 en volgende van de Europese Verordening EU-2016/679 van 27 april 2016.

9. Zijn mijn gegevens veilig wanneer ze worden verwerkt?

Alle personen die toegang hebben tot uw gegevens zijn geautoriseerd en gebonden door een geheimhoudingsplicht.
In dit verband, en in overeenstemming met artikel 32 van de RGPD, verbinden het Platform en alle vermelde personen zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen.

10. Ik heb verschillende rechten, hoe kan ik die uitoefenen?

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking is L’EXPRESS CONNECT – 3 quai de la Pêcherie, 69001 LYON.
Telefoon: 07 56 93 17 73
De functionaris voor gegevensbescherming is de heer Arthur de Choulot, die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: “[email protected]”.

In overeenstemming met de Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering (op voorwaarde dat u het bewijs levert van een van de redenen die worden genoemd in artikel 17 van de GDPR) en port van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook een beperking van de verwerking van uw gegevens verkrijgen of bezwaar maken tegen de verwerking op legitieme gronden.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

Als u van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op https://www.cnil.fr/plaintes.

Laatst bijgewerkt op 02/02/2023.