Een bedrijf opzetten: hoeveel kost een franchise?

Een bedrijf opzetten: hoeveel kost een franchise

De aankoop van een bedrijf, instapkosten, royalty’s, communicatie- en bedrijfskosten: een overzicht van de kosten die komen kijken bij het kopen van een franchise.


Hoewel ketens vaak duidelijk de totale investering aankondigen die nodig is om lid te worden, is het soms moeilijk te zien wat de details van dit bedrag dekken.

Hoeveel kost een franchise?

Het is natuurlijk moeilijk om een precies bedrag te geven voor het kopen van een franchise, waarbij de bedragen sterk variëren afhankelijk van het concept: heb je een pand nodig? Zo ja, dan hangt de aankoopprijs af van de locatie en de waarde van het bedrijf. Vereist het concept de aankoop van apparatuur, een voorraad producten of werknemers? De totale investering kan daarom variëren van €5.000 tot meer dan €500.000, afhankelijk van het bedrijf.

Volgens cijfers van CSA-FFF-Banque Populaire vereist bijna 70% van de ketens een totale investering van meer dan €100.000: om het project te valideren, vragen banken over het algemeen een eigen bijdrage die gelijk is aan 30% van de totale investering.

Om een franchise te openen, moet je ook rekening houden met bepaalde kosten die specifiek zijn voor het franchisecontract.

Het inschrijfgeld

De toetredingsvergoeding, of initiële vaste vergoeding, wordt betaald bij toetreding tot het netwerk en bij verlenging van het franchisecontract en vergoedt de netwerkleider in ruil voor het recht om zijn concept te gebruiken en te profiteren van zijn knowhow en de reputatie van het merk.

Het is al het werk dat vooraf is gedaan, het werk dat de franchisenemer in staat stelt om te starten met een beproefd model, dat dus wordt gewaardeerd. Het inschrijfgeld kan wel of niet de trainingskosten omvatten. De gemiddelde kosten voor alle concepten liggen tussen €15.000 en €20.000.

Royalty’s

Franchising houdt royalty’s en/of vergoedingen in voor de exploitatie en communicatie van het merk. Onder exploitatie verstaan we alles wat te maken heeft met de ontwikkeling en het beheer van het netwerk, maar ook innovatie op het gebied van diensten en producten, waardoor het concurrerend kan blijven.

De communicatiekosten hebben betrekking op de zichtbaarheid van het merk op nationaal niveau, maar ook op het ontwerp van gemeenschappelijke tools die op lokaal niveau consistentie bieden aan alle franchisenemers. Niet alle franchisenetwerken bieden echter hetzelfde in hun communicatievergoedingen en het is belangrijk dat dit in het franchisecontract wordt vermeld.

Royalty’s kunnen forfaitair zijn of berekend als een percentage van de omzet van het verkooppunt (wat essentieel is voor de beoordeling van de prijs van een franchise).

Bedrijfskosten

Dit zijn de meest variabele kosten, afhankelijk van het gekozen concept en de gekozen bedrijfssector, en ze roepen een aantal vragen op: heb je een pand nodig om je bedrijf te runnen? Heb je een nummer 1 locatie nodig of is een eenvoudig bureau genoeg? Wat is de vastgoedprijs in de betreffende stad? Welke verbeteringen zijn nodig? In welke apparatuur moet je investeren? Wat moet de beginvoorraad zijn? Hoe wordt deze voorraad beheerd met de detailhandelaar, afhankelijk van het contract? Is het mogelijk om zonder werknemer op te starten?

Vanuit dit oogpunt worden de duurste concepten geacht restaurant- en bakkerijfranchises te zijn, terwijl concepten zoals computerreparaties aan huis of de verkoop van tweedehands auto’s bijvoorbeeld veel toegankelijker zijn.

Communicatiekosten

Hoewel we het al hebben gehad over communicatievergoedingen, waarmee franchisenemers de algehele zichtbaarheid van het merk en het ontwerp van uniforme communicatiemiddelen kunnen garanderen, is het essentieel om goed na te denken over lokale communicatie, vooral bij het opstarten van een bedrijf. Deze uitgavenpost is des te belangrijker wanneer je begint met een jong netwerk, waar alles nog moet worden gedaan om het bewustzijn te vergroten.

Een goed eerste communicatieplan (flyers, posters, lokale pers, enz.) vergt een gemiddelde investering van 6.000 euro. Dit bedrag is soms inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Werkkapitaalvereisten

Werkkapitaalvereisten (Dit is inclusief vaste kosten zoals huur, elektriciteit en verzekering, maar ook de aanvangssalarissen van eventuele werknemers en het bedrag waarvan de franchisenemer moet leven terwijl hij wacht om een inkomen te verdienen. Het is daarom essentieel om het niet te onderschatten.

Ontdek onze franchises