Het gezondheidskapitaal van een bedrijfsdirecteur blijft het belangrijkste immateriële kapitaal van een kmo. Wanneer het wordt bedreigd, bestaan er oplossingen. Coluche waarschuwde ons: “Het leven zal stenen op je pad leggen. Het is aan jou om te beslissen of je er muren of bruggen van maakt”.


Met de steun van de vereniging 60.000 rebonds begon Marie Guth na een burn-out als ondernemer haar wederopbouwproces met een proces van introspectie.

“Wat zijn precies mijn persoonlijke waarden? Hoe kunnen ze in actie komen om mij te dienen, zonder mij kwaad te doen? Zelfkennis is een middel waar je veel tijd in moet investeren, vooral als je na zo’n ervaring je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde wilt terugwinnen! Mijn coach heeft me geholpen mijn zelfvertrouwen terug te winnen en dichter bij mijn kinderdroom te komen om zangeres te worden.

Sinds het bedrijf failliet is gegaan, heb ik veel geschreven, wat evenzeer een handhavingsmechanisme als een creatief hulpmiddel is geweest. Een workshop over professioneel falen bij de vereniging 1nspire leidde ertoe dat ik mijn ervaring, eenmaal verteerd, in scène wilde zetten met een eerste voorstelling in september 2022. De show gebruikt humor om uit te leggen dat ondernemersvervulling een levensstijl is en geen doel op zich. Dat je maar één leven hebt, en niet een professioneel leven en een persoonlijk leven”, legt Marie Guth, nu singer-songwriter en professioneel coach, uit.

Het gezondheidskapitaal van een bedrijfsdirecteur blijft het belangrijkste immateriële kapitaal van een kmo. “Als het hoofd van een klein bedrijf wegvalt, is de kans op een faillissement groot, wat niet het geval is bij een multinational. Een onbeduidende gebeurtenis in een grote groep kan catastrofaal worden voor een MKB-bedrijf.

Alle bedrijfsleiders zijn echter erg prestatiegericht, wat leidt tot vreugde en welzijn, maar soms ook tot teleurstelling, negatieve emoties en zorgen die zelfs tot lijden kunnen leiden. Daarom hebben we, door de professionele gebeurtenissen op te sommen die stress veroorzaken en die welke voldoening geven, de ondernemerstressometer en -tevredenheidsmeter in het leven geroepen.

In een uitgebreid onderzoek onder 1.200 bedrijfsdirecteuren hebben we de salutopreneurial factoren onderzocht die zowel een goede gezondheid als een ondernemersgeest bevorderen. Bijvoorbeeld aanpassingsvermogen, een gevoel van zelfredzaamheid of veerkracht, d.w.z. het vermogen om terug te komen van een professionele tegenslag. Met uitzondering van optimisme hebben alle salutopreneursial factoren de neiging om tijdens de ondernemersloopbaan vooruit te gaan: zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen, veerkracht, vermogen om verantwoordelijkheid te nemen, enz.

We bestudeerden ook de stress zelf, waarbij we onderscheid maakten tussen gekozen stress en geleden stress. Beide eisen hun tol van het lichaam, maar de stress die je kiest zorgt voor voldoening in je werk. Bedrijven hebben de neiging om de juiste antistressstrategieën toe te passen, zoals het accepteren van informatie, zich richten op de oplossing van een probleem zoals cashflow, of het plannen van de oplossing van een probleem in kleine stappen,” legt Olivier Torrès, professor aan de Universiteit van Montpellier, uit.

De vereniging Rebond 35 biedt een drieledige aanpak voor “slagen in mislukken van je carrière”. “Ten eerste is er een Support Unit, die bestaat uit collega-zorgverleners die vrijwilligers zijn, op natuurlijke wijze gecoöpteerd en getraind om luistervaardigheden en een zekere empathie voor vertrouwelijke uitwisselingen te ontwikkelen.

Ten tweede, psychologische ondersteuning voor managers in nood, geleverd door een psychotherapeut, psychiater of coach die een ethisch charter met verplichtingen heeft ondertekend. We betalen voor deze 5 tot 10 sessies, als reactie op een extreme situatie.

Paradoxaal genoeg zorgen lijdende managers niet voor zichzelf, maar vaak wel voor hun medewerkers en naaste vriendenkring. Ze zijn niet in staat om ze ook maar een uur los te laten! Daarom hebben ze een specialist nodig om ze weer op de rails te krijgen.

De laatste pijler zijn instellingen zoals de CCI, de Fédération du Bâtiment, MEDEF 35 en de Banque de France, waarmee we overeenkomsten sluiten om onze vrijwilligers die in contact staan met managers op te leiden en zo preventief op te treden”, legt Fabrice Garrault, voorzitter van Rebond 35, uit.

Er zijn altijd oplossingen of preventiemethoden die directeuren van bedrijven direct kunnen toepassen om hun gezondheid te beschermen. “Luister allereerst naar jezelf, trek een half uur voor jezelf uit, zonder ook maar de geringste taak te plannen, momenten “om de kraan open te draaien”, om noodsituaties aan te pakken of om aan lichaamsbeweging te doen.

Ten tweede moet je de zwakke signalen kunnen horen, zoals de overgang van occasionele vermoeidheid naar chronische vermoeidheid. Het is ook belangrijk om er niet alleen voor te staan en mensen te vinden om mee te praten, zoals een collega op het werk of zelfs een psychotherapeut. Kortom, iemand aan wie je je kwetsbaarheid kunt laten zien.

Tot slot is het nog steeds essentieel om een inspirerende activiteit, een hobby, te vinden die ons uit onze professionele sfeer haalt en ons in staat stelt ons hoofd leeg te maken om de mentale belasting te verlichten. Deze rituelen, zoals een wandeling maken en tijd voor jezelf nemen zonder geobsedeerd te zijn door prestaties, zijn essentieel”, benadrukt Claude Villain, voorzitter van1nspire.

De echte uitdaging voor een bedrijfsdirecteur is om zichzelf te leren kennen. “Als hij bijvoorbeeld met grote creativiteit naar de toekomst kijkt, kan het nuttig voor hem zijn om zich te omringen met stimulerende mensen om een spiegeleffect te zoeken, deel te nemen aan een netwerk van externe ondernemers of zich te laten begeleiden door een coach. Het zakelijke project mag niet ten koste gaan van andere essentiële zaken, zoals het gezinsleven.

Het vermogen om te delegeren, de behoefte om op anderen te vertrouwen en zelfs om je gevoelens te delen over de moeilijkheden en problemen die op het spel staan, zijn allemaal essentieel voor het vinden van oplossingen via collectieve intelligentie. Vandaar de noodzaak om managementvaardigheden te ontwikkelen als het bedrijf groeit.

In het geval van een burn-out kan coaching of een mentorsysteem de bedrijfseigenaar helpen om zijn of haar leven weer op te bouwen en de boodschap over te brengen. Falen blijft een fantastische kans om terug te komen,” zegt Franck Berthouloux.

Lees ook: << Bedrijfseigenaar: hoe voorkom je het risico op een burn-out.

Découvrez la newsletter 100% franchise

Je m'abonne à la newsletter
cross