Juridische informatie

Uitgever:

L’EXPRESS AANSLUITEN

SAS met een kapitaal van €21.755

RCS Lyon 909 027 526

Geregistreerd kantoor:

3 quai de la Pêcherie

69001 Lyon

Publicatie Directeur:

Alain Weill

[email protected]

Site host:

Netcup GmbH

Daimlerstraße 25

76185 Karlsruhe, Duitsland

Tel: +49 721 / 7540755 – 0

Fax: +49 721 / 7540755 – 9

Website: www.netcup.de

Mail: [email protected]

RCS : HRB 705547

Copyright – Koppelingen naar externe sites

De inhoud van de website www.lexpress-franchise.com (met name de structuur, het ontwerp, de interfaces, de databases, de teksten, de digitale inhoud, de merken, de afbeeldingen, de video’s, de muziek en alle grafische elementen waaruit deze bestaat, evenals de HTML-referentietags (meta-tags)), met uitsluiting van de inhoud die aan derden toebehoort, is eigendom van het Bedrijf en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van het Bedrijf.

Het Bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van links op de Site naar externe sites.

Het creëren van links naar het Platform door derden

De Site staat het maken van een hypertekstlink naar zijn inhoud toe, onder de volgende voorwaarden:

  • het Bedrijf hiervan vooraf uitdrukkelijk op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres [email protected]; en
  • de bron vermelden, die rechtstreeks naar de doelinhoud verwijst via de hypertextlink.

Deze toestemming geldt echter niet voor websites die informatie verspreiden van polemische, pornografische of xenofobe aard, of die in hogere mate de openbare orde en de goede zeden kunnen ondermijnen.

In elk geval behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de onmiddellijke verwijdering van de gemaakte link naar zijn site te vragen zonder dat hiervoor een specifieke reden hoeft te worden opgegeven. Opgemerkt dient te worden dat deze toestemming geen toestemming inhoudt voor het reproduceren van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site, in het bijzonder een titel of een kop voor het benoemen van de hypertekstlink.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke informatie die hierboven door het bedrijf wordt verzameld, zoals hierboven aangegeven, wordt elektronisch verwerkt onder de voorwaarden die zijn gedefinieerd door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Deze informatie is nodig voor het bedrijf om uw verzoek te verwerken. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan netwerkhoofden zodat zij Franchise Aanvragers verzoeken kunnen sturen die overeenkomen met het ingediende verzoek. De gegevens van Netwerkhoofden en/of Kandidaten kunnen ook door de Onderneming worden gebruikt om contact op te nemen met de vermelde personen om de Service te verbeteren.

In overeenstemming met de gewijzigde Wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, beter bekend als de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016, hebben personen van wie persoonlijke gegevens zijn verzameld het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van alle gegevens die op hen betrekking hebben.

Om deze rechten uit te oefenen, kunnen zij hun verzoek per e-mail sturen naar het volgende adres [email protected].

Laatst bijgewerkt op 02/02/2023.